Kommunikationsafdelingens forlængede arm

Katalysator hjælper til med artikler, PR og brochurer, når hverdagen i VIA University Colleges kommunikationsafdeling bliver lidt for hektisk.

Som en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner har VIA University College naturligvis en kommunikationsafdeling, men nu og da overstiger mængden af opgaver kapaciteten. I de tilfælde kontakter VIA Katalysator, og så træder vi til med ekstra hoveder og hænder. Siden 2008 har vi derfor arbejdet med alt fra intern kommunikation over PR til produktion af foldere og brochurer.

Vigtigt medarbejderblad

Med 2.100 medarbejdere og 17.000 studerende centreret om syv campusbyer er behovet for intern kommunikation til at tage og føle på, og derfor prioriteres medarbejderbladet VIALOG højt i organisationen. Katalysator bidrager jævnligt med artikler fra forskellige dele af VIA UC – det kan både være interviews med nøglepersoner i ledelsen eller reportager fra arrangementer på et af de mange uddannelsessteder fra Horsens i syd til Thisted i nord.

Det kan også hænde, at der er brug for eksterne øjne på debatindlæg i aviser og på webmedier, og som tidligere journalister ”ude i marken” har vi et trænet øje for at vinkle, skære pointerne skarpt og sætte os i modtagernes sted.

PR med pondus

De fleste af VIAs uddannelser rummer masser af historier, som har interesse for resten af samfundet. Både medarbejdere og studerende producerer viden i mange forskellige former, og vi har således lavet en lang række PR-opgaver, hvor vi har hjulpet historierne ud over murene og ind i avisernes spalter.

Vi har lavet historier om en produktionsteknologi-studerende i Horsens, som har udviklet et koncept, der kan effektivisere Flyvestation Skrydstrup. Vi har lavet historier om brobygning mellem gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner, og vi har lavet en række artikler i forbindelse med Forskningens Døgn – og meget, meget mere.

Målrettede foldere

Målgruppen for en institution af VIAs størrelse er ekstremt bred, og derfor er der så meget desto større behov for at målrette sin kommunikation, når man går efter et bestemt segment. Vi har produceret en række foldere og brochurer, som har været målrettet så forskellige grupper som nyansatte lærere og uddannelsessøgende unge fra hele Europa.

”Vi har arbejdet sammen med Katalysator i en årrække. Det betyder, at de kender vores organisation og de forhold, der gør sig gældende i en politisk ledet institution. Dermed ved de, hvad det er for en kontekst, de skriver ind i, og hvordan vi vil have tingene vinklet.

De er nogle dygtige journalister, der er hurtige til at gribe bolden. Vi får altid et professionelt resultat i høj kvalitet, hvad enten de laver nyheder, pressemeddelelser, portrætter eller reportager.

Jeg oplever en udpræget grad af fleksibilitet, hvor de er villige til at strække sig langt for os ved weekendopgaver eller hastesager. Det er guld værd for os, at vi med kort varsel kan kontakte dem og ved, at tingene så også bliver løst.”

 – David Erichsen, chefkonsulent i VIA Kommunikation og Presse.


Professionshøjskolen VIA University College er Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution, og uddanner blandt andet sygeplejersker, ingeniører og pædagoger.