Design-PR til den vide verden

Trods et stramt budget lykkedes det Designskolen Kolding at komme ud til store dele af verden med historien om Design Camp 2011. Katalysator ydede PR-rådgivning og leverede tre pressemeddelelser i en række forskellige versioner.

Designskolen Kolding afholder hvert år Design Camp, hvor designstuderende fra hele verden kommer til Kolding for at komme med kreative løsningsforslag på et væsentligt samfundsproblem. I 2011 var visionen at gøre energiforbruget håndgribeligt for forbrugerne – og samtidig gøre verden opmærksom på, hvad der var i gang i Kolding.

Til det formål gjorde Designskolen Kolding brug af Katalysator, idet vi i forvejen laver PR for en stribe internationale virksomheder via det London-baserede netværk JustPR.

Det muliges kunst

Udfordringen ved opgaven var, at der trods en meget snæver budgetramme skulle sendes pressemateriale ud til relevante medier i så mange lande som overhovedet muligt. Ved at skitsere forskellige modeller for samarbejdet og tænke kreativt i forhold til at effektivisere arbejdsgangene lykkedes det at komme bredt ud med historien om Design Campen og de idéer, de studerende præsenterede ved afslutningen.

Resultatet blev, at der blandt andet blev sendt tre pressemeddelelser ud i 11 versioner til sammenlagt mere end 2.700 medier i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, England, USA, Canada, New Zealand, Kina og Indien.

”Katalysator har gennem hele projektet været enormt løsningsorienterede. Det var mit klare indtryk, at de lagde sig i selen for at finde den mest effektive model til at nå vores mål – også selv om det betød, at Katalysators bid af kagen blev mindre.

Vi havde nogle ønsker og krav til, hvor bredt vi skulle nå ud, og her var Katalysator meget klare i mælet om, hvad der var realistisk. Samtidig leverede de varen, da projektet var i gang. Vi mærkede passion for opgaven og en insisteren på at forstå designernes krøllede tanker for at kunne formidle budskaberne bedst muligt videre til medierne ude i verden.”

Arne Vollertsen, kommunikationschef, Designskolen Kolding.


Designskolen Kolding er en videregående uddannelses- og forskningsinstitution, som er kendt for sin eksperimenterende, originale og innovative designuddannelse.