Kundecases har gjort det lettere at tiltrække nye kunder

Dansk Faktura Børs hjælper virksomheder med at sælge fakturaer, men havde svært ved at formidle værdien af deres produkt til potentielle kunder. Katalysator Kommunikation brugte kundecases til at konkretisere værdien og skabe troværdig kommunikation.

Dansk Faktura Børs er en ny spiller på et marked, som mange kunder umiddelbart er skeptiske over for, og derfor havde virksomheden behov for at få skabt troværdighed omkring sit produkt.

”Når virksomheder henvendte sig til os, manglede vi noget skriftligt materiale, som kunne give dem et indblik i, hvordan vi arbejder, og hvilken værdi vores produkt kan have for dem. Det kan man ikke læse sig frem til i en produktbrochure,” fortæller Kasper Oldby, direktør i Dansk Faktura Børs.

Kasper Oldby havde overvejet at få lavet kundecases, og tilfældigvis blev han på samme tidspunkt selv interviewet til en anden virksomheds casehistorie. Her var det Katalysator, han fik i røret. Da han fik casen til gennemlæsning og så resultatet, var han ikke i tvivl. Katalysator Kommunikation skulle også hjælpe Dansk Faktura Børs.

Noget virksomheder kan spejle sig i

Da Dansk Faktura Børs arbejder med virksomheder fra mange forskellige brancher, var det vigtigt for dem at have en bred vifte af virksomheder repræsenteret i deres kundecases.

Kasper Oldby, direktør i Dansk Faktura Børs
Kasper Oldby, direktør, Dansk Faktura Børs

 

”Uanset hvilke virksomheder, vi arbejder med, skal de kunne spejle sig i vores kundecases og blive inspireret af, hvad lignende virksomheder har fået ud af vores produkt,” siger Kasper Oldby.

Dansk Faktura Børs tog selv den indledende snak med de kunder, som de ønskede at stille frem i lyset, og derefter tog Katalysator Kommunikation roret. Ifølge Kasper Oldby giver det objektivitet og troværdighed at bruge et eksternt bureau til at beskrive kunderelationen.

”Hvis vi selv havde skrevet vores kundecases, var der fare for, at vi ville komme til at formulere os med indforståede fagtermer, som læseren ikke ville få noget ud af. I stedet kommer der nogle, der kan se det med friske øjne og finde ud af at formidle det,” fortæller Kasper Oldby.

Lettere at få nye kunder med ombord

Efter at Katalysator Kommunikation har leveret kundecases, er det blevet lettere for Dansk Faktura Børs at tiltrække nye kunder.

”Vi kan mærke, at jo flere cases vi har, jo lettere er det at tiltrække nye kunder, fordi vi har noget konkret at forklare vores produkt ud fra, ” fortæller Kasper Oldby.

De bruger deres cases både i digital form på deres website, men også som fysisk handout, når de er ude til messer og konferencer. Her oplever de, at folk er glade for at få noget med hjem, som ikke bare er et salgs- og priskatalog, men noget, som giver dem en reel værdi, fordi de kan spejle sig i det.

I dag er casehistorier blevet en del af Dansk Faktura Børs salgsstrategi, som fremadrettet skal understøtte deres forretning.

”Vi ønsker at vækste gennem kundecases, fordi vi tror på, at de er med til at opbygge den troværdighed, som gør, at folk tror på, at vi rent faktisk kan levere det, vi siger. Derfor vil vi også løbende få lavet nye cases,” fortæller direktør i Dansk Faktura Børs, Kasper Oldby.


Dansk Faktura Børs er en markedsplads for køb og salg af fakturaer. I stedet for at vente op til 90 dage på betaling, kan en virksomhed sælge sin faktura til højestbydende investor og få frigjort likviditet med det samme.


Se Dansk Faktura Børs’ kundecases i aktion

Vil du gerne tiltrække nye kunder
med cases, de kan spejle sig i?

Læs mere og
se vores priser