Nyhedsbrevet skal give kunderne ro i maven

Den danske outsourcing-virksomhed Conscensia bruger sit nyhedsbrev til at formidle ekspertviden om det ukrainske it-arbejdsmarked til kunderne. Nyhedsbrevet hjælper samtidig til at nedbryde fordomme om de ukrainske it-medarbejdere og gøre kunderne tryggere ved outsourcing.

Fra sit 160 mand store kontor i Ukraine udfører den danske outsourcing-virksomhed Conscensia hver dag it-opgaver for danske virksomheder såsom Systematic og Spar Nord.

De økonomiske grunde til at outsource sine it-opgaver er svære at komme uden om. Lønniveauet i Ukraine ligger så langt under det danske, at der er meget store beløb at spare, hvis man kan outsource bare nogle få medarbejderes arbejde.

Alligevel er der barrierer nok, når Conscensia skal sælge sine ydelser. For er it-medarbejdere nu også dygtige nok i Ukraine? Forstår de vores arbejdskultur? Er det ikke bare ren besvær?

For at komme fordommene i forkøbet udgiver Conscensia i samarbejde med Katalysator Kommunikation et nyhedsbrev, som blandt andet indeholder referencehistorier, hvor nogle af Conscensias kunder kommer til orde og fortæller om deres oplevelser med outsourcing.

Formålet er at give potentielle kunder noget at spejle sig i og at skabe et troværdigt billede af, hvad det vil sige at outsource. I bund og grund handler det om at underbygge den ro i maven, som Conscensia bestræber sig på at give deres kunder ved at tage fuldstændig hånd om hele outsourcing-processen.

Formidler viden
Med et moderne HR-setup i Ukraine, der sikrer stabil og kompetent arbejdskraft, og et dansk team, som hele tiden holder samarbejdet mellem kunden og det ukrainske hold på sporet, er Conscensia mere en partner end en leverandør. Derfor er det vigtigt, at den ekspertviden om det ukrainske it-arbejdsmarked, som Conscensia besidder, bliver formidlet i nyhedsbrevet.

Det sker eksempelvis gennem interviews med nogle af Conscensias medarbejdere – både danske og ukrainske. Interviews med dygtige, ukrainske medarbejdere tjener desuden det formål, at det sætter ansigt på og afmystificerer hele outsourcing-processen.

For en virksomhed som Conscensia er det en langstrakt proces at få en kunde i hus, og virksomheden bruger da heller ikke sit nyhedsbrev til direkte salg. I stedet bliver det brugt som et værktøj, der over tid kan give potentielle kunder et billede af, hvilken gevinst der er ved at indgå et samarbejde med Conscensia.

”Vi sælger os selv på vores referencer, og derfor er det afgørende for os, at vores casehistorier sidder lige i skabet. Vi har over 1.000 modtagere af vores nyhedsbrev bare i Danmark, så budskaberne skal simpelthen bare stå klart.

Vi er eksperter i software, men vi er ikke eksperter, når det kommer til tekstproduktion. Da vi samtidig ville have andre øjne på vores virksomhed, besluttede vi os derfor at få en professionel partner og fik anbefalet Katalysator. Det har udmøntet sig i et særdeles godt samarbejde, der er kendetegnet ved en god kommunikation. Vi holder kun få møder, men produktiviteten er enormt høj.

En af grundene til vores tilfredshed med Katalysator er, at de er rigtigt gode til at forstå vores forretning og den værdi, vi skaber for vores kunder. ”

 – Rasmus Nørgaard Andersen, Sales Director i Conscensia.