Aarsleffs nyhedsbrev fik en tårnhøj åbningsrate

Entreprenørkæmpen Per Aarsleff A/S ønskede at øge opmærksomheden på virksomhedens funderingskompetencer og valgte at lave et nyhedsbrev. Katalysator har hjulpet med at finde de gode historier og gøre dem vedkommende for målgruppen.

Det er ikke længere tilstrækkeligt at binde en virksomheds kommunikation med potentielle kunder op på sælgerne alene. For at øge salgsindsatsen og nå bredere ud besluttede entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S at styrke funderingsafdelingens relationer til de relevante beslutningstagere med et nyhedsbrev, der kontinuerligt kunne sætte fokus på afdelingens kompetencer.

For at få nyhedsbrevet rigtigt i gang valgte Aarsleff at samarbejde med Katalysator. Det skete med et nyhedsbrevsforløb, som bestod af flere sessioners sparring og rådgivning samt en workshop med et lille udvalg af funderingsafdelingens nøglemedarbejdere.

Forløbet hjalp Aarsleff med at sætte skarpt fokus på målgruppens behov og gav medarbejderne konkrete redskaber til at finde gode historier til nyhedsbrevet og vinkle dem, så de blev interessante at læse for modtagerne. En af nøglerne har været at udvikle indhold, som gør modtagerne klogere og hjælper dem til at træffe bedre beslutninger.

Katalysator har desuden rådgivet om, hvordan Aarsleff kunne opbygge nyhedsbrevets tilmeldingsflow, så modtagerne oplever at få værdifuldt indhold, så snart de tilmelder sig.

Allerede efter de første udsendelser af nyhedsbrevet stod det klart, at Aarsleff havde ramt plet med indholdet og fanget modtagernes opmærksomhed.

Åbningsraten lå over 75 procent og klikraten på historierne i nyhedsbrevet på næsten 60 procent. Det er langt over gennemsnittet for branchen – ifølge Mailchimps statistikker ligger byggebranchen gennemsnitligt på en åbningsrate på 25 procent og klikrate på 3 procent (per juni 2015).

”Vi er rigtig godt tilfredse med udbyttet – vi har fået nogle meget fine statistikker på vores nyhedsbrev. Vi kan se, at vi gør noget rigtigt, og at vi har ramt et behov, så vi er overbeviste om, at nyhedsbrevet bliver et vigtigt redskab i forhold til at udbrede kendskabet til vores kompetencer.

Det var vigtigt for os at få klædt vores kolleger på til at kunne bidrage til nyhedsbrevet. 

Vi havde brug for nogle professionelle udefra, som kunne hjælpe med at sætte ord på, hvad der ville være interessant både for os og vores modtagere. Jeg synes, at vi har fået nogle effektive redskaber, som vi kan bruge til selv at finde og vinkle historier.

Specielt workshoppen, som Katalysator afholdt, fungerede rigtig godt. Den gav mulighed for, at vores kolleger i Fundering konkret kom til at arbejde med at finde og vinkle historier – det gav meget at prøve det i stedet for bare at få det fortalt. De redskaber og eksempler, vi fik, gik lige ind.”

Tina Lægaard, kommunikationsmedarbejder, Per Aarsleff A/S